3 maja, Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym roku uroczystość ta wypada w V niedzielę wielkanocną. Z racji ważności przeżywanego okresu wielkanocnego uroczystość ta, za postanowieniem Episkopatu Polski,  przeniesiona została na sobotę 2 maja.

Uroczysta Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.00.

Msze Święte o godz.: 8.00, 11.00 i 18.30

W pierwszym dniu maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Do kalendarza liturgicznego weszło ono w 1955 roku i było odpowiedzią na znaki czasu, jakimi są sprawy ludzi pracy. Jest to również dzień modlitw za ofiary Katynia.

Zapraszamy na Mszę Świętą w tej intencji o godzinie 11.00.

Msze Święte o godz.: 8.00, 11.00 i 18.30

       Od piątku rozpoczynamy maj – miesiąc Maryjny. Nabożeństwa majowe wraz z rozważaniem, będą odbywać się: w dni powszednie o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 15.30. Zapraszamy.       

 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Wynagradzamy Boskiemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i całego świata. Spowiedź św. w piątek, rano podczas Mszy św. i po południu od godz. 17.30.

O godz. 20.00 Msza św. dla grupy Odnowy w Duchu Świętym.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o g. 17.30.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015 r. Osoby uprawione do głosowania mogą dokonać zgłoszenia osobiście w Ambasadzie RP lub w formie elektronicznej. Więcej informacji na stronie internetowe www.paryz.msz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, nr, miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego, w przypadku obywateli polskich czasowo przybywających za granicą należy podać miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Wyborcy, którzy planują głosować osobiście muszą zarejestrować się najpóźniej na 3 dni przed wyborami.

STRONA, NA KTÓREJ MOŻNA WPISAĆ SIE NA LISTĘ WYBORCZĄ I OKREŚLIĆ SIĘ GDZIE BĘDĘ GŁOSOWAŁ(A): www.ewybory.msz.gov.pl

 

Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II

  

Konwersatoria z podstaw wiedzy filozoficzno-teologicznej (studium formacyjne)

 

25-30 maja 2015

       Konwersatorium z filozofii – prof. W. Dłubacz

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 19.30-22.00

Terminy i zagadnienia kolejnych bloków tematycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie Studium 263 bis, rue Saint Honoré 75001 Paris

 

Godziny otwarcia sekretariatu: we wtorki i czwartki w godz. 9.30-12.30 i 16.00-19.00  

Tel. 01 42 60 66 58  e-mail: studiumkul@free.fr

Zajęcia będą odbywać się w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux.

Niedziela Msze św.:

godz. 8.00, 9.30, 11.00, 16.00

godz. 14.00 - dla dzieci

godz. 19.30 - dla młodzieży

Dzień powszedni:

godz.  8.00  i  18.30

Codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu

od godz. 17.30 do 18.30.

W czasie adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.