Zaproszenie

Asocjacja Przyjaciół Filozofii Klasycznej w Paryżu

Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne

im. Jana Pawła II

Instytut Filozofii Klasycznej

Mają zaszczyt zaprosić 

do udziału

w Otwartym Seminarium Naukowym,

które odbędzie się

dnia 24/10/2014 o godzinie 20.00

w Seminarium Polskim

w Issy-les-Moulineaux;

11 rue Jules Guesde;

W spotkaniu przewidziano

udział między innymi

Jego Ekscelencji

Ks. Bpa Wiesława Lechowicza,

Przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą,

Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

Członka Komisji Duchowieństwa

Ks. Infułata Stanisława Jeża,

Rektora PMK we Francji

 

Porządek spotkania:

20.00    Przywitanie gości - prof. W. Dłubacz

Prezentacja prac doktorantów:

Prowadzenie - prof. W. Dłubacz

20.05    Iwona Jastrzębska–Sitbon,

               Platon – O naturze miłości

20.10    Waldemar Jóźwicki, Jacques Maritain'a

                koncepcja demokracji personalistycznej

20.15    Krystyna Maître, Jacka Woronieckiego

                koncepcja doskonałości człowieka

20.20    Maria Wojtowicz, Świętego Tomasza z Akwinu

                koncepcja szczęścia

20.25    Krystyna Rojek, Kryzys cywilizacji Zachodu.

                Stanowiska F. Konecznego i J. Ratzingera

20.30    Agnieszka Dąbek, Rozwój osobowy człowieka.

                Ujęcie personalistyczne

20.35    Wojciech Długosz, S. Kamińskiego koncepcja

                filozofii realistycznej

20.40    Halina Pomykaj, Bóg a problem zła

20.45    Renata Sykała, Problem tragedii i tragiczności

                we współczesnej estetyce francuskiej

20.50    Małgorzata Zembrowska–Nowak,

                Antropologiczne podstawy prawa naturalnego

20.55    Katarzyna Pomykała: Prawa człowieka

                a „prawa” zwierząt

21.00    Dyskusja

21.10    Wystąpienia Gości:Ks. Bp Wiesław Lechowicz

                                                          Ks. Inf. Stanisław Jeż

21.30    Zakończenie

    Aperitif


Dzisiaj  w Rzymie, rozpocznie się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie. Przedmiotem obrad będą „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.

Biskupi z całego świata obradować będą w Rzymie w dniach od 5 do 19 października br. a pracami synodalnymi kierował będzie sam Papież Franciszek.

Módlmy się w czasie modlitwy różańcowej i w naszych osobistych modlitwach, w intencji prac synodalnych oraz odmawiajmy modlitwe napisaną specjalnie na tę okazję przez samego Papieża Franciszka.

 

Modlitwa Papieża Franciszka za rodziny i za Synod Biskupów:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Amen.

ks. dr Wacław Szubert

Księdzu dr Wacławowi Szubertowi,

proboszczowi parafii

Wniebowzięcia NMP w Paryżu,

w dniu imienin

składamy szczere życzenia

wielu łask Bożych, radości,

zdrowia, opieki Matki Bożej

i życzliwości od ludzi

na drodze realizacji swego powołania kapłańskiego.

                                                          

                                                         Współpracownicy

 

Od prawej: ks. Józef Grzywaczewski, ks. Tomasz Kaczmarczyk, ks. Wacław Szubert

W niedzielę 21.09.2014 r. w naszej Parafii gościliśmy ks. prof. Tomasza Kaczmarczyka, który jest postulatorem w procesie kanonizacyjnym bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. prof. Kaczmarczyk wraz z ks. dr hab Józefem Grzywaczewskim, który jest członkiem trybunału kanonizacyjnego, odprawili Mszę św. o godz. 11.00, gdzie podczas kazania ksiądz Profesor jeszcze raz przybliżył wszystkim obecnym postać polskiego błogosławionego. Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego zwiazane jest z nadzwyczajnym i nagłym uzdrowieniem pana François Audelana. Zainteresowanych odsyłam do strony http://kosciol.wiara.pl/doc/2164271.Bl-ks-Popieluszko-otwarcie-procesu-do-kanonizacji

W niedzielę 14 września w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy Siostry ze zgromadzenia Petites Soeurs des Pauvres. Siostry po mszach św. kwestowały na rzecz swojego domu, w którym opiekują sie osobami starszymi i chorymi. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.

W niedzielę 14 września Mszą św.o godz. 14.00 rozpoczelismy nowy rok szkolny. Po Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne najmłodszych uczniów.

W niedzielę 14 września o godz. 20.30 odbył się wykład otwarty pana Profesora Włodzimierza Dłubacza pt.Miłość jako cel i sposób życia

Pamiatkowa tablica

 W niedzielę 7.09.2014 r., na Mszy św. o godz. 11.00, odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej wyrażające nasze podziękowanie Rodzinie Państwa d’Ornano za wkład w odnowienie fresku Wniebowzięcia NMP i kopuły naszego kościoła.

Niedziela: godz. 8.00, 9.30, 11.00,

14.00 - dla dzieci, 16.00 oraz 19.30 - dla młodzieży 

Dzień powszedni: godz.  8.00  i  18.30