ks. dr Wacław Szubert

Księdzu dr Wacławowi Szubertowi,

proboszczowi parafii

Wniebowzięcia NMP w Paryżu,

w dniu imienin

składamy szczere życzenia

wielu łask Bożych, radości,

zdrowia, opieki Matki Bożej

i życzliwości od ludzi

na drodze realizacji swego powołania kapłańskiego.

                                                          

                                                         Współpracownicy

 

Od prawej: ks. Józef Grzywaczewski, ks. Tomasz Kaczmarczyk, ks. Wacław Szubert

W niedzielę 21.09.2014 r. w naszej Parafii gościliśmy ks. prof. Tomasza Kaczmarczyka, który jest postulatorem w procesie kanonizacyjnym bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. prof. Kaczmarczyk wraz z ks. dr hab Józefem Grzywaczewskim, który jest członkiem trybunału kanonizacyjnego, odprawili Mszę św. o godz. 11.00, gdzie podczas kazania ksiądz Profesor jeszcze raz przybliżył wszystkim obecnym postać polskiego błogosławionego. Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego zwiazane jest z nadzwyczajnym i nagłym uzdrowieniem pana François Audelana. Zainteresowanych odsyłam do strony http://kosciol.wiara.pl/doc/2164271.Bl-ks-Popieluszko-otwarcie-procesu-do-kanonizacji

W niedzielę 14 września w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy Siostry ze zgromadzenia Petites Soeurs des Pauvres. Siostry po mszach św. kwestowały na rzecz swojego domu, w którym opiekują sie osobami starszymi i chorymi. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.

W niedzielę 14 września Mszą św.o godz. 14.00 rozpoczelismy nowy rok szkolny. Po Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne najmłodszych uczniów.

W niedzielę 14 września o godz. 20.30 odbył się wykład otwarty pana Profesora Włodzimierza Dłubacza pt.Miłość jako cel i sposób życia

Pamiatkowa tablica

 W niedzielę 7.09.2014 r., na Mszy św. o godz. 11.00, odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej wyrażające nasze podziękowanie Rodzinie Państwa d’Ornano za wkład w odnowienie fresku Wniebowzięcia NMP i kopuły naszego kościoła.

Niedziela: godz. 8.00, 9.30, 11.00,

14.00 - dla dzieci, 16.00 oraz 19.30 - dla młodzieży 

Dzień powszedni: godz.  8.00  i  18.30